Selecteer een pagina

Luchtbehandeling, industriële ventilatie, stofafzuiging voor de fabrikanten van veevoeders

Luchtbehandeling voor veevoederbedrijven bestaat uit luchtkanalen, filters en ventilatoren, waarbij de materialenkeuze specifiek gericht is op de bedrijfssectoren veevoeders en meelverwerking. Daarnaast is afdoende stofafzuiging van essentieel belang gezien blootstelling aan graan- en meelstof tot ernstige aandoeningen kan leiden.

Waar staat Elventi, specialist luchttechnieken in productieomgevingen, voor?

  • Eigen engineering voor het bepalen van een logisch concept en de juiste dimensionering.
  • Ontwerp in functie van maximale efficiëntie en minimaal energieverbruik.
  • Installaties volgens alle wettelijke hygiënevoorschriften en
  • consequente keuze voor duurzame producten die onderhoudsarm zijn.
  • Indien opportuun: toepassen van warmte-recuperatie.
  • Nauwkeurig en proper werk?
  • Perfecte afregeling van de installatie.
  • Tevens onderhoudherstelling en optimalisaties, ook in functie van de energiefactuur.
  • Kleine, soepele speler in luchtbehandeling die zich kan schikken naar uw timing.
  • Referenties in Oost- & West-Vlaanderen in de branche van de slachthuizen, pluimveeslachterijen, vleesindustrie, visverwerking, grootkeuken.