Luchtbahandelingskasten Wetteren

Luchtbehandelingskasten als deel van luchtbehandelingssystemen voor het inruilen van vervuilde door verse lucht in industriële omgevingen in Wetteren

Luchtbehandelingskasten zijn meestal zoals het woord het zegt kastvormig opgebouwd en worden ofwel in het gebouw geïntegreerd ofwel op het dak geplaatst. Ze bestaan onder meer uit een mengsectie (mengen van retour- met buitenlucht), filtersectie (stof- en bacteriefiltering), opwarm- & koelsectiebevochtigingssectie en zo nodig een sectie voor geluidsdemping.