Selecteer een pagina

Luchttechnieken: industriële rook- & stofafzuiging, ventilatie, temperatuurregeling. Studie, advies, uitvoering en probleemoplossing.

ELVENTI

Luchtzuivering in werkplaatsen als deel van luchtbehandelingssystemen waar veel stof, rook, gas of dampen vrijkomen

Luchtzuivering in industriële omgevingen beoogt de vervuilde tot soms sterk vervuilde lucht te verschonen. Alles wat de toepassing van luchtzuiveringstechnieken aangaat is onze corebusiness. Per entiteit bekijken we welke maatregelen of supplementaire inspanningen nodig zijn om tot afdoende resultaten te komen inzake luchtzuvering.  Verontreinigde lucht in bedrijfsgebouwen komt voort van nature maar ook en vooral door de productieactiviteiten (branden, lassen, solderen, fitten, snijden, plooien, verlijmen), door de aanwezige producten, door bereidingen, door rollend materieel enz.

1. Luchtzuivering of luchtreiniging

Is erop gericht de schadelijke en onaangename stoffen (allergenen, bacteriën, virussen, hinderlijke geuren) te verwijderen dankzij filtering, absorptie, gaswassing, ionisatie. Luchtzuivering draagt bij tot een gezonde, veilige, aangename en dus productieve werkomgeving.

2. Ontstoffing

Systemen voor stofafzuiging of stofafscheiding zijn essentieel in de procesindustrie met sectoren als de metaalbewerking, bouw, houtverwerking & schrijnwerkerij, voeding, chemie, farmacie, textiel, logistiek en distributie. Overtollig stof door inefficiënte afzuiging is immers altijd op een of andere manier nadelig voor de volksgezondheid en houdt soms gevaar in voor brand of explosie.

3. Dampafzuiging

Dampafzuiging heeft tot doel alle kwalijke of storende dampen zoals metaaldampen en microscopische vloeistofdruppels aan de bron te verwijderen door een apart dampafzuigsysteem te voorzien. Het vindt zijn toepassing onder meer in de metaalsector, constructiebedrijven, machinebouw, de levensmiddelenindustrie, textiel, enz. De meest voorkomende dampen zijn: lasdampen, olienevel en oliemist, oliedampen, olierook, extrusiedampen, uitlaatgassen, solvent- & lijmdampen, kookdampen.

4. Rookafzuiging

Het aan de bron afzuigen en filteren van rook en verbrandingsgassen zoals lasrook, slijpstof, olienevel, olierook, koelmiddelnevels. Ze zijn van toepassing op alle metaal-gerelateerde activiteiten.

5. Ontgassing

Ontgassing gebeurt doorgaans door middel van gaswassers die de gasvormige componenten in liquide omzetten. Ze zijn gemaakt op maat van de emissiestroom waarover het gaat en vrij eenvoudig om te schakelen. In sectoren van de olieverwerkende- en voedingsindustrie, de afvalverwerking, farmacie en metaalbewerking worden ze het meest aangewend.

6. Industriële luchtontvochtiging

Luchtzuivering door het beperken van condensatie beoogt een stabiele en voor de omstandigheden ideale vochtigheidsgraad. Daartoe worden industriële adsorptiedrogers ingezet die hun nut bewijzen in onder meer de voedings- en vleesindustrie, farmacie, metaal en sportaccommodaties. Ze helpen tevens mee corrosie, bacteriën, schimmelvorming en geurhinder te verhinderen.

De voordelen van een goede luchtbehandeling voor uw onderneming of organisatie zijn legio en beïnvloeden direct en indirect:

  • productiviteit: +++
  • ziekteverzuim: – – –
  • storingen aan machinepark en computersturing: – – –
  • veiligheid & brandveiligheid: +++
  • hygiëne: +++
  • schoonmaakkosten: – – –
  • gladheid van de werkvloer: – – –
  • bedrijfsimago: +++
  • inpandige luchtkwaliteitsnormen zoals wettelijk voorzien: +++
  • algemene milieu effecten: +++