Luchtbehandeling, industriële ventilatie, stofafzuiging voor de fabrikanten van veevoeders

Luchtbehandeling voor veevoederbedrijven bestaat uit luchtkanalen, filters en ventilatoren, waarbij de materialenkeuze specifiek gericht is op de bedrijfssectoren veevoeders en meelverwerking. Daarnaast is afdoende stofafzuiging van essentieel belang gezien blootstelling aan graan- en meelstof tot ernstige aandoeningen kan leiden.

Waar staat Elventi, specialist luchttechnieken in productieomgevingen, voor?

  • Eigen engineering voor bepalen van concept en dimensionering.
  • Ontwerp met oog op maximale efficiëntie en minimaal energieverbruik.
  • Installaties conform de hygiënevoorschriften en
  • Speciale aanpassingen voor situaties waar explosiegevaar
  • Gebruik van eersterangs producten en onderdelen die weinig onderhoud vragen.
  • Toepassing van warmte-recuperatie waar mogelijk.
  • Perfecte afregeling van de volledige installatie.
  • Ook onderhoud, herstellingen en optimalisaties, mede in functie van de energiefactuur.
  • Talrijke referenties in Oost- & West-Vlaanderen in de sector van de veevoeders.