Luchttechnieken: industriële rook- & stofafzuiging, ventilatie, temperatuurregeling. Studie, advies, uitvoering en probleemoplossing.

ELVENTI

Luchtbehandeling

Elventi maakt correcte analyses en levert adequaat advies voor alle luchttechnische vraagstukken in industriële omgevingen waar productieprocessen, opslag, bewaring en overslag plaatsvinden. We zijn er evenzeer voor de situaties waar luchtbehandeling en -beheersing nodig of verplicht zijn in het belang van de aanwezige werknemers, bezoekers, gebruikers, goederen. Tevens kunnen we instaan voor de concrete uitvoering van de werken.

Industriële luchtbehandeling gebeurt door afzuiging van schadelijke of hinderlijke stoffen, dampen, rook, geuren of andere vervuilers. Deze vinden plaats in bedrijfshallen, magazijnen en andere grote ruimten. Het daarop volgende proces van luchtreiniging heeft tot doel de schadelijke effecten voor mens en milieu te neutraliseren. Ook hier leveren we studiewerk, advies en desgewenst de effectieve realisatie.

Voor alle onderstaande toepassingen wordt maatwerk geboden:

 • gaande van concept tot uitvoering en montage. De opstart, opvolging en desgewenst periodiek onderhoud zijn inbegrepen;
 • de emissies voldoen aan alle milieunormen; de installaties aan alle veiligheidsvoorschriften;
  onder meer het gamma van Atex ventilatoren biedt voor elke situatie wel een mogelijkheid in buis-, box-, wand-, dak- of plafondmodellen;
 • de voorgestelde filters en kanalen zijn in vooreerst functioneel, daarnaast duurzaam, juist gedimensioneerd, zuinig en onderhoudsarm;
 • meer en meer wordt beroep gedaan op textielkanalen of luchtkousen in plaats van de klassieke metalen kanalen.
 • flankerende maatregelen zoals voorzien van geluidsdempers voor ventilatoren of luchtkanalen zijn hier en daar nodig;
 • ook bij renovaties of optimalisaties zijn we in staat alle situaties van luchttechnische problemen of onvolkomenheden te verhelpen.
 • Elventi beschikt over 30 jaar ervaring in verschillende sectoren (zie onze referentielijst).

1. Luchtzuivering of luchtreiniging

Is erop gericht de schadelijke en onaangename stoffen (allergenen, bacteriën, virussen, hinderlijke geuren) te verwijderen dankzij filtering, absorptie, gaswassing, ionisatie. Luchtzuivering draagt bij tot een gezonde, veilige, aangename en dus productieve werkomgeving.

2. Ontstoffing

Systemen voor stofafzuiging of stofafscheiding zijn essentieel in de procesindustrie met sectoren als de metaalbewerking, bouw, houtverwerking & schrijnwerkerij, voeding, chemie, farmacie, textiel, logistiek en distributie. Overtollig stof door inefficiënte afzuiging is immers altijd op een of andere manier nadelig voor de volksgezondheid en houdt soms gevaar in voor brand of explosie.

3. Dampafzuiging

Dampafzuiging heeft tot doel alle kwalijke of storende dampen zoals metaaldampen en microscopische vloeistofdruppels aan de bron te verwijderen door een apart dampafzuigsysteem te voorzien. Het vindt zijn toepassing onder meer in de metaalsector, constructiebedrijven, machinebouw, de levensmiddelenindustrie, textiel, enz. De meest voorkomende dampen zijn: lasdampen, olienevel en oliemist, oliedampen, olierook, extrusiedampen, uitlaatgassen, solvent- & lijmdampen, kookdampen.

4. Rookafzuiging

Het aan de bron afzuigen en filteren van rook en verbrandingsgassen zoals lasrook, slijpstof, olienevel, olierook, koelmiddelnevels. Ze zijn van toepassing op alle metaal-gerelateerde activiteiten.

5. Ontgassing

Ontgassing gebeurt doorgaans door middel van gaswassers die de gasvormige componenten in liquide omzetten. Ze zijn gemaakt op maat van de emissiestroom waarover het gaat en vrij eenvoudig om te schakelen. In sectoren van de olieverwerkende- en voedingsindustrie, de afvalverwerking, farmacie en metaalbewerking worden ze het meest aangewend.

6. Industriële luchtontvochtiging

Luchtzuivering door het beperken van condensatie beoogt een stabiele en voor de omstandigheden ideale vochtigheidsgraad. Daartoe worden industriële adsorptiedrogers ingezet die hun nut bewijzen in onder meer de voedings- en vleesindustrie, farmacie, metaal en sportaccommodaties. Ze helpen tevens mee corrosie, bacteriën, schimmelvorming en geurhinder te verhinderen.

De voordelen van een goede luchtbehandeling voor uw onderneming of organisatie zijn legio en beïnvloeden direct en indirect:

 • productiviteit: +++
 • ziekteverzuim: – – –
 • storingen aan machinepark en computersturing: – – –
 • veiligheid & brandveiligheid: +++
 • hygiëne: +++
 • schoonmaakkosten: – – –
 • gladheid van de werkvloer: – – –
 • bedrijfsimago: +++
 • inpandige luchtkwaliteitsnormen zoals wettelijk voorzien: +++
 • algemene milieu effecten: +++