Stofafzuiging


Stofafzuiging in productiebedrijven en van andere gebouwen met grotere luchtvolumes

Het stofvrij maken van fabriekshallen, ateliers, magazijnen en andere plaatsen met groot luchtvolume hangt af van vele factoren en vraagt aldus naar oplossingen op maat. De aard van de activiteiten, de producten, het productieproces, infrastructurele kenmerken en bredere omgevingsfactoren moeten in rekening gebracht worden.

Stofafzuiging in productiebedrijven en van andere gebouwen met grotere luchtvolumes

In proces- en productieomgevingen komen allerlei soorten stof, rook of dampen vrij. Deze kunnen hinderlijk en zelfs nadelig zijn voor mens, machine en soms ook milieu. Efficiënte en systematische afzuiging van schadelijke stoffen door middel van uitgekiende afzuigsystemen voor werkplaatsen gebeurt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron , met een uitkomst die onder de toegelaten normen ligt en onder de optie de gezuiverde lucht zoveel mogelijk te recupereren. De gegeven situatie vormt daarbij het uitgangspunt.

Afzuiginstallaties werkplaatsen: engineering & realisatie

Bij alle projecten van ontstoffing, rookafzuiging, dampafzuiging en andere vormen van industriële afzuiging tekenen we voor concept, uitvoering en onderhoud. De elementen die hierbij een rol spelen zijn: de doelmatigheid, de energiekost, duurzaamheid en praktische factoren. Vakkennis, ervaring met unieke omstandigheden, kwalitatieve stukken en wisselstukken, correcte assemblage, hoge mate van nauwkeurigheid en kwaliteitscontrole blijven onze belangrijkste troeven.